Kontakt

Turvamees.ee on Eesti parim turvalisuse teemaline infoportaal, mis ühendab turvaala tooteid ja teenused pakkuvad ettevõtted ühtsesse andmebaasi, et klientidel oleks lihtsam neid leida.

Soovime tõsta Teie teadlikust uusimatest turvalahendustest, sest nii kindlustate endale parima ja innovatiivsema lahenduse.

Turvamees.ee on sillaks parimate pakkumiste ja firmade juurde.