Kasulikud seadused

Korrakaitseseadus

Käesolev seadus sätestab avaliku korra kaitse üldpõhimõtted, alused ja korralduse.

Päästeseadus

Päästeseadus sätestab päästeasutuse ülesanded, korralduse ja õigused ning päästeasutuse tegevuses vabatahtlikkuse al

Turvaseadus

Käesoleva seadusega sätestatakse turvateenuseid osutava ettevõtja tegevuse tingimused ja kord, turvatöötaja õigused ja

Reklaam

Turvamees.ee sõbrad