Peamised muudatused turvategevuse seaduses

  • 0
turvategevus

Peamised muudatused turvategevuse seaduses

1.juuli 2024 jõustub uus turvategevuse seadus, mis vastab nii siseturvalisuse valdkonna strateegilistele arenguvajadustele kui ka tänapäevastele avaliku korra tagamise ja majandustegevuse reguleerimise alustele.

Uue seaduse eesmärk on tagada senisest paremini turvategevuse kvaliteet ja usaldusväärsus ning turvategevusega kokkupuutuvate isikute põhiõiguste kaitse.

Täpsemalt saad lugeda siit


Kirjuta oma kommentaar