Reeglid

1. Tellimine

1.1. Valige välja Teile sobivad tooted ja lisage need ostukorvi. Toodete ostukorvi lisamine ei kohusta Teid valitud tooteid ostma.

1.2. Ostukorvis olevate toodete vaatamiseks, ostukorvist eemaldamiseks või tellimuse vormistamiseks valige menüüst “Ostukorv” või “Vaata ostukorvi”

1.3. Kauba tellimisel tuleb linnukese märkimisega teada anda, kuidas soovitakse kaupa kätte saada. Kaubale on võimalik eelneva kokkuleppe alusel ise järgi tulla või saadab müüja tellimuse Teie poolt valitud Omniva pakiautomaati. Kui soovite , et kauba toimetab teieni kuller siis palume eelnevalt täpsustada kättetoimetamise maksumust läbi tellimuskeskonna.

1.4. Teie tellimus kinnitatakse pärast ülekande laekumist ja vahetult enne tarnesse edastamist.

1.5. Pärast tellimuse vormistamise lehel vajalike lahtrite täitmist klikkige nupul „Esita tellimus”. Peale tellimuse eest tasumist loetakse ost sooritatuks ja leping sõlmituks.

1.6. Juhime Teie tähelepanu sellele, et toote hind või kauba saadavus võib muutuda ette teatamata. Juhul kui E-poel ei ole võimalik tellimust täita, võetakse Teiega ühendust ning tagastatakse tasutud summa.

1.7. Olge oma ostukorvi leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

2. Toodete eest tasumine

2.1. Makse sooritamiseks klikkige oma ostukorvi leheküljel olevale “Kinnitage tellimus” nupule. Ekraanile kuvatakse Teie arve. Makse aluseks olev arve saadetakse Teile tellimuses sisalduvate andmete kinnitusena koheselt ka elektronpostiga. Palume enne arve alusel tasumisele kuuluva summa tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuses sisalduvale soovile.

2.2. Toodete eest saate e-poes tasuda:

       2.2.1 internetipangas Swedpanga kaudu.

       2.2.2 teile saadetud arve alusel

       2.2.3 sularahas kauba müüja esinduses

2.3. Peale ettemaksuarve tasumist väljastatakse Teile originaalarve soovi korral paberkandjal.

2.4. Arve tasumisega loetakse leping sõlmituks

3. Kauba kohaletoimetamine

3.1. Kaup saadetakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal vastavalt kauba saadavusele. Omniva pakiautomaadi korral edastatakse teile kauba pakiautomaati saabumisel kapi avamise kood. Kaupa on võimalik tellida ka kulleriga Teiepoolt tellimuses nimetatud aadressile. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel ostjaga.

3.2. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest MK Europa OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates lepingu jõustumisest ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 4.1. ja 4.3.) ning Teie poolt tasutud summa (v.a. transpordikulu) tagastatakse Teile.

3.4. Kui Teie poolt tellitud tooted toimetab Teieni kuller siis , võtab kuller Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aega.

3.5. Kuller toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

3.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivituste ja arusaamatuste tekkimisest toodete kohaletoimetamisel. MK Europa OÜ ja kuller ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4. Tagastamine

4.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates MK Europa OÜ elektronposti aadressile info@turvamees.ee vastavasisulise teate koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga . Tellimuse tühistamisel tagastatakse kauba eest tasutud summa (v.a. transpordikulu) punktis 4.3. kirjeldatud tähtaja jooksul.

4.2. Teil on õigus 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast kaup tagastada ja saada tasutud raha tagasi (v.a. transpordikulu). Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud kaup on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt. Tagastada ei saa ka audio- ja videosalvestisi (videod, CD-d jne.) või muud kaupa, mille ümbris on avatud. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.

4.3. Kauba tagastamiseks tuleb saata e-kiri aadressil info@turvamees.ee. Kirjas peab olema järgmine info: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa tagastatakse ostja arveldusarvele viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul arvates kauba tagastamisest.

4.4. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul, mis ei vasta pakutud näidisele või on puudustega, esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud MK Europa OÜ e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

4.5. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud toote korrapärase kasutamise tulemusena, tagastatakse Teie poolt toote eest tasutud summa, millest on maha arvatud toote väärtuse vähenemine.

4.6. E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastada e-posti aadressile: info@turvamees.ee.

4.7. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

4.8. Kui kaubale kehtivad seaduses sätestatust soodsamad garantiitingimused (müügigarantii), siis antakse nimetatud tingimused koos vastava kaubaga kirjalikult kaasa.

5. Garantii

5.1.   MK Europa OÜ vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantii protseduure, kuid ei teosta seadmetele garantiiremonti.

5.2.   Toodetele kehtib garantii vastavalt tootja või Eesti esinduse poolt antud perioodi jooksul.

5.3.   Garantii kehtib ostuarve ja kasutusjuhendis täidetud garantiitalongi alusel.

6. Vastutus ja vääramatu jõud

6.1. MK Europa OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate MK Europa OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. MK Europa OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida MK Europa OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist MK Europa OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

7. Muud tingimused

7.1. Kõiki www.turvamees.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. MK Europa OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist www.turvamees.ee e-pood andmebaasist.

7.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

7.3. Teie ja MK Europa OÜ vahel seoses www.turvamees.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguse kaitsmise eesmärgil Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse.

7.4. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8. Kontakt

Veebikaupluse www.turvamees.ee omanikfirma on MK Europa OÜ

MK Europa OÜ
Rävala 8, Tallinn, 10143
e-post: info@turvamees.ee
Reg Nr. 12112543, KMKR nr. EE101714224
SWEDBANK EE842200221052518413

9. Isikuandmete töötlemine

9.1 Müüja töötleb www.turvamees.ee e-poes registreeritud Ostja isikuandmeid kauba müümiseks, kauba tarnimiseks ning muul moel oma äritegevuse korraldamiseks.
9.2 Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, edastamine jm sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
9.3 Ostja isikuandmed on nimi, sünnikuupäev, kontaktandmed (email, aadress, telefon), tellimuste ajalugu.

9.4 Ostja annab Müüjale nõusoleku oma ülalnimetatud isikuandmete töötlemiseks ülalnimetatud eesmärkidel.
9.5 Ostja annab Müüjale nõusoleku edastada tema isikuandmeid ülalnimetatud eesmärkidel isikutele, kes on vastavalt Müüja paremale äranägemisele seotud Müüja äritegevusega; samuti annab Ostja Müüjale nõusoleku edastada tema isikuandmeid ülalnimetatud eesmärkidel muudele kolmandatele isikutele, kui see on vajalik Müüja õiguste kaitseks või kui see on seotud Ostja poolse müügilepingu rikkumisega. Lisaks eeltoodule on Müüjal õigus anda Ostja andmed üle kolmandale isikule juhul, kui Müüja majandustegevus või osa sellest (teatud varad) antakse kas osaliselt või tervikuna üle kolmandatele isikule.
​9.6 Ostjal on õigus oma isikuandmetega tutvuda veebilehel www.turvamees.ee oma kasutajatunnustega kontosse logides.

9.7 Ostjal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduses tahteavalduse kohta sätestatule.